Ga direct naar

NPSP maakt gevel van bermgras, WC papier en textiel

  
OKT/18
Dutch Design Week, Klokgebouw, Eindhoven

NPSP heeft samen met studenten van Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en TU-Eindhoven gevelpanelen gemaakt op basis van circulaire restmaterialen. Het resultaat is een visueel aantrekkelijk, hoogwaardig en duurzaam gevelpaneel, dat sterk en vormvast is en een lange levensduur heeft. Aan het eind van de levensduur kan het materiaal worden vermalen en weer als basisgrondstof in hetzelfde proces worden ingezet, de zogenaamde Circulaire Economie.

Lokaal geproduceerde materialen
Uit recent onderzoek1 blijkt dat van alle CO2 die bij het bouwproces en het daadwerkelijke gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan 2/3 vrijkomt tijdens de realisatie en het onderhoud. Deze CO2 uitstoot is met name veroorzaakt door de productie van materialen en producten, het transport naar en het verwerken op de bouw. Om deze belangrijke factor te verlagen moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van materialen met een lage CO2 uitstoot, die lokaal worden geproduceerd.

Productie
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een biocomposietmateriaal Nabasco® 8010 ontwikkeld dat bestaat uit:
A. Vezels: gemaaid bermgras, gerecycled toiletpapier(Recell®), gerecycled textiel, afvalriet en vlas
B. Calciumcarbonaat, restmateriaal van het onthardingsproces van drinkwater
C. Biobased hars, op basis van restmaterialen van de biodieselproductie

De productie is door de studenten zelf uitgevoerd. Op basis van alle vezels, het calciumcarbonaat en hars is een deeg gemaakt dat daarna enkele minuten wordt geperst in een warme mal.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl