Ga direct naar

NPSP met consortium op weg naar Biobased Economy

  
JAN/11
Bundeling van krachten in de keten voor nieuwe biobased bouwstenen en materialen

Volledig biobased neuzen van treinen en bladen van windmolens op basis van hernieuwbare grondstoffen, daaraan werkt NPSP Composieten i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen UR Food & Biobased Research samen met Nuplex Resins, Koninklijke Coöperatie Cosun, Cargill Refined Oils Europe en Calendula Oil. In het nieuwe project BIOCRES ontwikkelt het consortium duurzame en millieuvriendelijke alternatieve bouwstenen voor composietharsen. Het project maakt deel uit van het Biobased Performance Materials-programma, dat wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Met deze ontwikkeling draagt NPSP Composieten bij aan de Biobased Economy.

Doorstroming in de keten
Door het bundelen van de krachten in de gehele keten van onderzoeksinstellingen en bedrijven, van grondstofleveranciers tot eindproducenten, kunnen de resultaten uit het laboratorium sneller opgeschaald worden naar industrieel niveau. Verder is er een snellere doorstroom van innovaties en producten op basis van nieuwe hernieuwbare bouwstenen naar de markt.  

BIOCRES
Er is behoefte aan duurzame composietmaterialen die geen schadelijke stoffen bevatten. Deze composietharsen kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld bladen van windmolens, surfplanken en kano’s en in onderdelen van auto’s en de neuzen van treinen. In het BIOCRES-project werken onderzoekers en bedrijven aan volledig hernieuwbare onverzadigde polyesters voor goedfunctionerende composietharsen. Voor de reactieve verdunner styreen en bisfenol A in de formuleringen van composietmaterialen wordt in het project gezocht naar hernieuwbare milieuvriendelijke alternatieve verbindingen, afkomstig uit suikers en plantaardige oliën. In het BIOCRES-project werken de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen UR Food & Biobased Research samen met Nuplex Resins, NPSP Composieten, Koninklijke Coöperatie Cosun, Cargill Refined Oils Europe en Calendula Oil.  

Biobased Performance Materials-programma
In het Biobased Performance Materials-programma werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan nieuwe biopolymeren en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bestaande biokunststoffen te verbeteren. Hierdoor kunnen deze biobased materialen beter met kunststoffen op basis van aardolie wedijveren wat betreft materiaaleigenschappen én prijs. Deze biokunststoffen zijn toe te passen in bijvoorbeeld plastic flessen, huishoudelijke apparatuur, trein-, vliegtuig- en auto-onderdelen, computerbehuizingen, verf, vloerbedekking en verpakkingsmaterialen. Het programma wordt gecoördineerd door Wageningen UR Food & Biobased Research.
 
Rijnlanderweg 958 | 2132 MP Hoofddorp | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl