Ga direct naar

‘s Werelds eerste Biobased gevel opgeleverd

  
OKT/13
Doorbraak toepassing bio-composiet in bouw

NPSP Composieten heeft in nauwe samenwerking met architect Studio Marco Vermeulen en TOM - Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij deze Biobased gevelprimeur gerealiseerd met een constructie van bio-composiet materiaal Nabasco.

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een grootschalige projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord. Het gebied, met daarin een bestaande fabrieksterrein van de Suikerunie, heeft een omvang van circa 600 hectare. Middenin het gebied staat het nieuwe Gasontvangststation, een rechthoekig gebouw met een plofdak. En een huid van Biobased composiet Nabasco®.

Biobased economy
Het AFC Nieuw Prinsenland is een schoolvoorbeeld van circulaire economie: kringlopen op het gebied van energie, water en reststromen zoveel mogelijk gesloten houden. Optimaal profiteren in het gebied de verschillende programma’s van elkaar. Op het AFC-terrein wordt restwarmte en C02 uit de nabije suikerfabriek ingezet. Er is een biovergistingsinstallatie die plantaardig afval omzet in biogas, en in de tuinbouwkassen produceren WKK-s warmte, elektriciteit en CO2, goed voor zo’n 200 MW aan elektriciteit. In het gebied worden ontvangst- en verdeelstations gebouwd voor de koppeling en distributie van water, elektriciteit, C02 en gas.
Als pionier op het gebied van Biobased composietematerialen vervult NPSP in de transitie naar een ‘biobased economy’ een actieve rol. In een vervolgtraject zal NPSP Composieten ‘sugar-based’ biocomposiet gaan toepassen als gevelmateriaal.

Prominente plek
Uitgangspunt voor architect Marco Vermeulen was niet alleen aansluiten op de ‘biobased economy’. “Het gasontvangststation ligt middenin het gebied. Dus een prominente plek, en daarom wilden we het station wat meer elan geven dan wat gebruikelijk is voor zo’n type gebouw. Een expressieve gevel, in Biocomposiet. Tezamen met NPSP zijn we aan de slag gegaan, wat resulteerde in een paneel van Nabasco 5010 met een receptuur van biohars en hennepvezels. Het paneel verbeeldt in reliëf de chemische samenstelling van aardgas in de juiste verhouding waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N). De in totaal 104 panelen zijn geproduceerd uit een composietmateriaal van biohars en vlas en hennepvezels. Het gebruik van fossiele brandstoffen in het GOS wordt op deze wijze gecombineerd met een belofte van een tijdperk met biobased grondstoffen. De 104 panelen hebben een afmeting van 140 x 185 centimeter.”
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl