Ga direct naar

NPSP realiseert Biobased informatieborden

  
JUL/14
De borden worden geplaatst bij met vlas ingezaaide velden Havens Amsterdam

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam heeft NPSP informatieve borden geplaatst bij de velden met vlas en hennep op Westpoort/Sloterdijken. Dit is een zichtbare stap binnen de Green Deal Grassen en Gewassen. Er zijn borden voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

Op de borden wordt uitgelegd wat het project met de braakliggende gronden inhoudt: Westpoort/Sloterdijkgebied heeft een aantal braakliggende kavels tijdelijk ter beschikking gesteld voor de verbouw van biobased grondstoffen, zoals vezelhennep en vlas. In de biobased economy nemen deze biobased grondstoffen de plaats in van fossiele grondstoffen, zoals olie en gas. De oogst wordt geleverd aan bedrijven in de regio, die er weer biobased producten van maken, zoals meubels, verf, treinen en informatieborden.
De informatieborden die gebruikt zijn op Westpoort/Sloterdijken zijn zelf ook gemaakt van lokale vezels van hennep en vlas.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl