Ga direct naar

Biobased straatmeubilair in Drenthe

  
JUN/14
Biobased straatmeubilair in Drenthe Op 15 mei 2014 zijn door de gedeputeerden van de provincie Drenthe biobased straatmeubilair onthuld. Deze staan aan de N34.

De uitvoering van een groot aantal reconstructies aan het Drentse deel van de N34 was aanleiding voor het ontwikkelen van een kunstroute langs deze weg. Een werkgroep vanuit de provincie Drenthe, Centrum Beeldende Kunst Drenthe en Stichting Kunst Openbare Ruimte heeft dit idee vorm gegeven.

Daarnaast heeft vormgeefster lneke Hans een markering van de kunstroute ontworpen, in de vorm van straatmeubilair die naar de omgeving verwijzen of die dienen als zitplek. Deze zijn geplaatst op de verschillende carpool- en verzorgingsplekken.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl