Ga direct naar

NPSP op de “Weg van de Toekomst“ tijdens de Innovation Expo 2018

  
OKT/18


Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Innovation Expo 2018 (IE2018) in Rotterdam. Op 4 oktober wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab. NPSP, als koploper van biocomposiet, staat met wegmeubilair op de “Weg van de Toekomst” tijdens dit event.De weg van de toekomst.

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het toepassen van circulair wegmeubilair, zoals verkeersborden, infopalen en hectometerpalen. Tijdens IE 2018 is er een speciale ruimte gecreëerd als “De weg van de toekomst “. De biobased-circulaire verkeersborden, infopalen en hectometerpalen wordt door NPSP tentoongesteld. Ook is er een infozuil met een video “How it’s made“. In deze video is mooi te zien hoe het biocomposiet Nabasco 8010 wordt vervaardigd.

 

NPSP
Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie en grondstoffen door opkomende markten en veranderende
Consumptiepatronen. Fossiele energiebronnen en conventionele grondstoffen zijn eindig, moeilijk te winnen en veroorzaakt een milieuprobleem (CO2 uitstoot). Met het op de markt brengen van biocomposiet heeft NPSP hierop een antwoord gevonden.
Biocomposiet Nabasco® is een biobased en circulair materiaal op basis van rest vezels (riet) uit natuur/landbouwgebieden, circulaire kalk en een biobased hars.
De productie van biocomposiet is energie-zuiniger dan bij de productie van staal, aluminium en steen.
Bijkomend voordeel is dat in de biocomposiet CO2 wordt opgeslagen.
Het resultaat is een hoogwaardig en duurzaam product. Het is sterk, vormvast, behoeft weinig onderhoud en heeft een lange levensduur met een mooi natuurlijke uitstraling.

 

Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl