Ga direct naar

Visie

Een visie op duurzaamheid

Er wordt steeds kritischer gekeken naar de milieubelasting van producten gedurende de hele levenscyclus. Er komen steeds meer milieuvriendelijke producten op de markt en ook de vraag neemt toe. Daarbij is vaak niet direct duidelijk welke oplossing het méést duurzaam is.  

NPSP zoekt naar structurele oplossingen voor milieuproblemen van vandaag. Wij zijn er van overtuigd dat de duurzame potentie van composiet op termijn groter is dan de huidige nadelen.  

Nadelen
De composietbranche heeft qua duurzaamheid nog genoeg te doen. Een zeilboot van glasvezelpolyester kan nu na de gebruiksfase geen kant meer op. Storten is gezien EU-regelgeving niet meer mogelijk en verbranden problematisch, omdat het glas de ovens vervuilt.  

Composietproducten moeten vaak aan hoge technische eisen voldoen; licht, sterk, vandalisme-, chemicaliën- en UV-bestendig. In de productie streven we naar optimale hechting tussen de componenten. Dat zorgt er ook voor dat deze aan het einde van de levensduur juist weer moeilijk te scheiden zijn. Recycling van composiet is vooralsnog dan ook technisch lastig en duur.  

Potentie
Composiet biedt echter ook nieuwe kansen voor het milieu. Bij gebruik in transportmiddelen zoals treinen en bussen, is minder materiaal nodig om dezelfde sterkte te bereiken. Dit bespaart niet alleen materiaal, maar ook gewicht. Hierdoor heeft het voertuig minder energie nodig om zich voort te bewegen en wordt de CO2-uitstoot per kilometer lager

NPSP wil de potentiële voordelen van composiet optimaal benutten. Wij werken stap-voor-stap aan structurele oplossingen die grootschalige toepassingen van steeds duurzamere composieten mogelijk maken.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl